Przejdź do treści

czcionka

kontrast

Włącz Wyłącz

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej.

W ubiegłym roku akademickim rozpoczęły się prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem UŚ oraz założeniami do nowej strategii rozwoju naszej Alma Mater.

czytaj więcej na temat serwisu

Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12

Wydanie specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”

Okładka wydania specjalnego „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”

Pod koniec września 2019 roku ukazało się wydanie specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” poświęcone zmianom na Uniwersytecie Śląskim. Znajdą w nim Państwo m.in. informacje na temat Statutu Uniwersytetu Śląskiego, który obowiązuje od 1 października 2019 roku, nowej struktury uczelni (w tym wydziałów i kolegiów), Szkoły Doktorskiej UŚ, oceny pracowników, uniwersytetu jako uczelni badawczej i nowych zasad ewaluacji. W numerze znajduje się również artykuł dotyczący projektu strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025.

Plik do pobrania: „Gazeta Uniwersytecka UŚ” (pdf, 3,14 MB)

Z wydaniem specjalnym miesięcznika Uniwersytetu Śląskiego można zapoznać się również na stronie: www.gazeta.us.edu.pl.

Kategoria Informacji