Przejdź do treści

czcionka

kontrast

Włącz Wyłącz

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej.

W ubiegłym roku akademickim rozpoczęły się prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem UŚ oraz założeniami do nowej strategii rozwoju naszej Alma Mater.

czytaj więcej na temat serwisu

Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12

Uruchamiamy stronę poświęconą zmianom na Uniwersytecie Śląskim

Uniwersytet Śląski

Szanowni Państwo,

w czerwcu 2018 roku przygotowywaliśmy się do kulminacyjnych wydarzeń jubileuszowych związanych z 50-leciem istnienia naszej Alma Mater. Miesiąc później, w lipcu, rząd przyjął Konstytucję dla Nauki, a my w październiku rozpoczęliśmy 51. rok akademicki. Ta symboliczna, choć przypadkowa przecież zbieżność wydarzeń pozwoliła spojrzeć na kolejny etap historii Uniwersytetu Śląskiego wielowymiarowo.

Stanęliśmy przed szansą umocnienia naszej pozycji w każdym z obszarów. Postanowiliśmy także sprawdzić, jaką uczelnią jest dziś Uniwersytet Śląski. Te dwa wyzwania wyznaczały kierunek działań, które podjęliśmy w ubiegłym roku akademickim.

Chciałbym podziękować Państwu za dotychczasowy wysiłek i ogrom wykonanej pracy, które wynikały między innymi z konieczności wprowadzenia zmian podyktowanych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Doceniam Państwa zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji na temat przyszłości naszej uczelni – głosy wynikające z troski o dobro wspólnoty i przyszłość miejsca, które wszyscy razem tworzymy.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Strona www.zmiany.us.edu.pl utworzona została z myślą o pracownikach, studentach oraz doktorantach Uniwersytetu Śląskiego i jest przewodnikiem po zmianach, które już weszły w życie lub zaczną obowiązywać od nowego roku akademickiego.

Na stronie opublikowany został nie tylko pakiet podstawowych informacji na temat zmian, lecz również udostępnione zostały:

  • platforma helpdesk, za pośrednictwem której będzie można zadać pytanie odnoszące się do zmian,
  • podstrona FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Artykuły zostały pogrupowane w czterech blokach. W kategorii Ustawa 2.0 publikowane będą materiały związane z przyjęciem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W części Statut UŚ znajdą Państwo publikacje dotyczące nowego Statutu Uniwersytetu Śląskiego i najważniejszych zapisów wynikających z przyjętego dokumentu. Blok Strategia rozwoju poświęcony jest pracom nad nową strategią rozwoju uczelni, natomiast UŚ 2.0 to zbiór informacji na temat nowej struktury śląskiej Alma Mater i sposobu jej funkcjonowania.

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18