Przejdź do treści

czcionka

kontrast

Włącz Wyłącz

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej.

W ubiegłym roku akademickim rozpoczęły się prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem UŚ oraz założeniami do nowej strategii rozwoju naszej Alma Mater.

czytaj więcej na temat serwisu

Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy CSP

Mężczyźni na skuterach śnieżnych z rękami uniesionymi do góry

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) powstała z myślą o młodych naukowcach, którzy chcą łączyć badania naukowe z praktycznym treningiem metodycznym w dziedzinach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Absolwenci MŚSD dzięki realizowanym projektom i we współpracy z promotorami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych będą mogli zrozumieć przede wszystkim funkcjonowanie środowiska w kontekście globalnych zmian klimatu. Proponowane tematy badań dostępne są na stronie: www.mssd.us.edu.pl.

MŚSD tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider,
  • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Jednostką stowarzyszoną jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Źródło: www.mssd.us.edu.pl oraz http://doktorant.us.edu.pl.

Tagi
Kategoria Informacji