Przejdź do treści

czcionka

kontrast

Włącz Wyłącz

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej.

W ubiegłym roku akademickim rozpoczęły się prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem UŚ oraz założeniami do nowej strategii rozwoju naszej Alma Mater.

czytaj więcej na temat serwisu

Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12

Komunikaty, interpretacje i informacje

 

  • Komunikat rektora dotyczący zwołania posiedzenia Senatu UŚ w sprawie wyrażenia opinii o osobach, które uprawnione podmioty zamierzają wskazać jako kandydatów na rektora:

 

  • Komunikat JM Rektora w sprawie funkcjonowania centrów badawczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

  • Komunikat JM Rektora w sprawie wykazu osób, które zostały powołane do pełnienia funkcji kierowniczych oraz weszły w skład organów i ciał kolegialnych zgodnie z § 217 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

  • Komunikat w sprawie interpretacji § 35 i § 38 Statutu – skład rady naukowej instytutu:

  • Warunki i tryb składania wniosku o utworzenie centrum badawczego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18